Dongens Mannenkoor

Text Size

Geslaagd Voorjaarsconcert van Dongens Mannenkoor en Kinderkoor

Voorjaar 2019Op zVoorjaar 2 2019aterdag 25 mei hield het Dongens Mannenkoor het traditionele Voorjaarsconcert. Dit jaar was dit concert in de prachtige Kapel van de Zusters Franciscanessen in Dongen. Het was een speciaal concert dit jaar, omdat het koor optrad samen met het Kinderkoor van Frans Bullens. Na het optreden waren alle deelnemers het eens: dit was een mooie combinatie, de (oudere) mannen met de jonge kinderen.

De Kapel van de Zusters zat lekker vol tijdens het concert. Vooral de kinderen vertederden de bezoekers. Sommige kinderen stonden zo ingespannen te zingen, dat zij bijna vergaten waar zij waren. Andere kinderen waren zo bezig met de omgeving, dat zij bijna vergaten dat zij moesten zingen. Dat het boek met de teksten niet altijd op de juiste manier werd vastgehouden, leverde mooie momenten op.

De mannen van het Dongens Mannenkoor zongen een aantal nummers, die al lang op het repertoire staan. Andere nummers, zoals het Italiaanse ‘Quattro cavai che trottano’ waren redelijk nieuw. Daarna was het de beurt aan het Kinderkoor, onder de bezielende leiding van Frans Bullens. De kinderen kwamen, al zingend, van achter uit de Kapel naar voren gelopen. Dit had een speciaal effect.

Mannenstemmen en kinderstemmen wisselden elkaar af, tijdens dit Voorjaarsconcert. En natuurlijk zongen de beide koren ook twee nummers samen. Vooral het nummer ‘Olga’ was geweldig om naar te luisteren. Pianist Frans Bullens zweepte de koren op tot een steeds hoger tempo, met een prachtig resultaat.

Na het concert ging iedereen tevreden naar huis. Misschien volgt er nog een keer een samenwerking tussen het Dongens Mannenkoor en het Kinderkoor van Frans Bullens. Aan het publiek zal het in ieder geval niet liggen, de aanwezigen reageerden enthousiast.

Omdat het Voorjaarsconcert gratis toegankelijk was, werd er, na het concert, een collecte gehouden bij de uitgang van de Kapel. Het Dongens Mannenkoor bedankt, vanaf deze plaats, iedereen bedankt voor de gulle bijdragen!

Het volgende concert van het Dongens Mannenkoor is op zondag 6 oktober a.s. in De Cammeleur. Tijdens dit concert werkt het Dongens Mannenkoor samen met Popkoor Spirit. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Graag tot ziens!

En, voor de mannen die na het Voorjaarsconcert ook wel eens zouden willen zingen bij het Dongens Mannenkoor: kom gerust eens naar een repetitieavond, op woensdag, vanaf 20.00 uur bij De Gouden Leeuw aan de St. Josephstraat in Dongen. U bent van harte welkom!

Voor meer informatie: www.dongensmannenkoor.nl.

Onze Sponsors

 

Beschermvrouwe:
Mevr.C.v.d.Avoird-de Bresser

Hoofdsponsors:
Autobedrijf A.P.J.Scheerders B.V.
Café de Gouden Leeuw
Gemeente Dongen
Monuta Els Alessie
Part. Zorg en Verpleging Marianne
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rabobank 
Vriendenloterij
 
Sponsors:
Avri Bloem- en Tuincentrum
Bloemsierkunst Ilyas
Constructiebedrijf van der Sar
Gall en Gall
Gert de Pee Optiek
Smaakhuys Slagerij en Traiteur
Snoeren Bouwmanagment
Trobas Gelatine
V.O.F. van Loon - Emmen
Zusters Franciscanessen
Zusters Franciscanessen van de Heilige Familie